මල් පිට මල් - Dhanika Perera අනුවාදය "යාත්‍රා 2010" යෙන්...

දන්නවනෙ ඉතිං මගේ බ්ලොග් සටහනින් මම දැනුම බෙදාගන්නවට අමතරව ඉඳලා හිටලා ඔයාලට මං ගයපු ගීත එහෙමත් රසවිඳින්න දෙනවා කියලා. සමහර විට මතකත් ඇති මීට කලිනුත් මම මේ ගීතයෙම කලින් ගයපු අවම සංගීතය සහිත පටිගත කිරීමක් පළ කළා. නමුත් අද මේ ඔබට මම රසවිඳින්න දෙන්නෙ ප්‍රසංග වේදිකාව තුළ සම්පූර්ණ සංගීතය සමඟින් ගැයුනු එම ගීතයේ ඉහල ගුණාත්මයෙන් පටිගත කරපු වීඩියෝවක්.