නිදහස් නිවහල් දේශයකට ආරාධනා......


සතුරු බල බිඳ
විකුම් තෙද පා
දිනෙන් දින
ඉදිරියට පා නැග...
ලක් මවුන් බල
විහිදුවා...

යෙන් ජය ගොස
පතුරුවා...

සතුරු බල මුළු
සණු විසුණු කල
ලක් මවුන්ගේ
දිරිය පුතුනේ...
මෙදින එන තුරු
පෙරුම් පිරුවා...
සැවොම එක් වී

බලා සිටියා...
රනින් ලියැවෙන
අද දිනය දුන්
තුති බොහෝ දෙමු

වීර පුතුනේ...
ලෙයින් නැහැවී
දියෙන් තෙත් වී

ඔබ පිදූ දිවි
අනන්තයි...

ඔබේ මෙහෙවර
අමිලමයි...
නෑ යලිත්
කිසිදා සැලෙන්නේ

අපේ විරු ලේ

කෙලෙසකින්වත්...
රජෙක් ඇත

මුළු රටම එක් කල

ඒ රජුන් නෑ
සැලෙන්නේ...

අපට නෑ
බිය
දැනෙන්නේ...

0 යි ප්‍රතිචාර

Post a Comment

පොඩ්ඩක් ඉන්න! ලිපිය කියෙව්වනෙ? දැන් ඉතිං ලිපිය කියවද්දි හිතුණු දේ දැණුනු දේ ලියලම යන්න...
දන්නවනෙ... ඔබේ අදහස් මට ගොඩක් වටිනවා... :)
[භාෂාව ප්‍රශ්නයක් නෑ - සිංහල/සිංglish/English]

Related Posts with Thumbnails